Geschiedenis van de klapvoet

De klapvoet bestaat al, zolang als er mensen rond lopen op aarde. De eerste beschrijving van de klapvoet staat in de Bijbel, waar in Genesis een verhaal wordt verteld over Jacob welke (hoogst waarschijnlijk als gevolg van een klapvoet) mank loopt na een gevecht met een engel (1).

Hierna wordt eigenlijk pas aan het begin van de 20e eeuw weer gepubliceerd over peestransposities voor correctie van een klapvoet. In 1937 werd een artikel geschreven door Mayer (2), welke Putti benoemt als de eerste persoon die de operatie techniek heeft omschreven in de moderne medische literatuur in 1914. Watkins is in 1954 de eerste die de resultaten van de peestranspositie publiceerd (3), hij noemt echter Codivilla in 1899 als de eerst persoon die de transpositie beschrijft.

In de periode tot de tachtiger jaren worden meerdere artikelen gepubliceerd. Het betreft hierbij voornamelijk manieren hoe de m. tibialis posterior pees om te zetten en waar deze aan vast te hechten. Echt veel literatuur over deze ingreep is er echter niet.

In de literatuur zijn eigenlijk 2 stromingen te ontdekken: de groep met lepra patiënten en de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Publicaties bestaan voornamelijk uit persoonlijke ervaringen en resultaten van kleine aantallen patiënten.