Fysiotherapeuten MCL

De fysiotherapeuten hebben binnen het expertisecentrum de laatste jaren een steeds belangrijkere rol.

Aanvankelijk ging het voornamelijk om begeleiding van geopereerde patiënten op de afdeling: enkele oefeninstructies en leren lopen met krukken. Echter sinds we voor wetenschappelijke doeleinden alle patiënten helemaal in kaart brengen zien we ze veel op het spreekuur.

Er zijn twee aan het expertisecentrum gekoppelde fysiotherapeuten (Rixt en Andrik) welke de dag voor de operatie, de dag na de operatie, 4,5 maand na de operatie en 12 maanden na de operatie enkele metingen verrichten. Deze metingen bestaan uit krachtmetingen van de spieren van het onderbeen en hoekmetingen van de heffunctie. Verder nemen zij 3 vragenlijsten met u af.

Metingen 

  • Beweeglijkheid van de enkel wordt gemeten middels een goniometer.
  • Kracht van de onderbeenspieren worden gemeten middels een hand held dynamometer.

Vragenlijsten

  • Twee vragenlijsten op functie en activiteitenniveau.
  • Een vragenlijst betreffende o.a. fysiek en sociaal functioneren, mentale gezondheid, pijn en algemene gezondheidsbeleving.