Operatie / na de operatie

Als u in aanmerking komt voor een peestranspositie, zult u eerst een afspraak krijgen bij de anesthesist. Deze zal een inschatting maken of u de operatie kan doorstaan, in de meeste gevallen is dit geen probleem. Ook zal de anesthesist samen met u bespreken of de operatie plaats zal vinden onder algehele narcose of door middel van een ruggenprik. De keuze hiervoor hangt af van u en van de anesthesist.

U zult worden opgenomen op afdeling M van het ziekenhuis, dit is de afdeling waar de plastische chirurgie zich bevindt. De opname zal plaats vinden op de dag van de operatie (of de dag ervoor indien u van ver moet komen), de dag na de operatie wordt er om ongeveer 08:00 visite gelopen en indien de pijn onder controle is en u met krukken kunt lopen zal u ontslagen worden uit het ziekenhuis. 

Korte omschrijving van de operatie

Operatiekamer

Als u op de operatiekamer bent gebracht en op de operatietafel ligt zal er een time-out plaats vinden. Dit houdt in dat gecontroleerd wordt of u de juiste patiënt bent, welke zijde geopereerd dient te worden en of alle apparatuur aanwezig is en goed functioneert. Hierna krijgt u de ruggenprik of wordt u onder narcose gebracht.

Operatie

  • De operatie vindt plaats onder bloedleegte, hiervoor krijgt u een band om uw bovenbeen welke zal worden opgepompt. 
  • We vangen aan met de achillespees verlenging, hiervoor worden een tweetal kleine (5mm) sneetjes gemaakt aan de binnenzijde van de enkel. Nadat de achillespees is verlengd zoeken we de aanhechting op van de m. Tibialis posterior pees en wordt deze vrij gelegd.
  • Vervolgens zoeken we ook de m. Tibialis posterior pees op ongeveer 10 cm boven de enkel. Hierna wordt de pees doorgenomen bij zijn aanhechting en naar buiten geleid boven de enkel.
  • Nu zoeken we de pees op van de m. Extensor hallucis longus en van de m. Extensor digitorum communis (beide op de overgang voetrug/enkel). Vanuit de wond bij de extensoren wordt een tunnelaar onderhuids naar de m. Tibialis posterior pees geleid, de pees vast gepakt en onderhuids naar de extensoren getrokken.
  • De getransponeerde m. Tibialis posterior pees wordt voor een gedeelte vastgehecht aan de pees van de m. Extensor hallucis longus en voor een deel aan de m. Extensor digitorum communis.
  • Zo nodig geschiedt hetzelfde voor de m. Peroneus brevis aan de buitenzijde van de voet. Alle wondjes worden gehecht met oplosbare hechtingen en u krijgt een gipsverband.
  • Totale operatietijd bedraagt ongeveer 90 minuten.

Uitslaapkamer

U gaat naar de uitslaapkamer en daarna weer terug naar afdeling M.

fig 4 totaal

Het natraject

Direct na de operatie: 

Als de operatie is verricht, zult u een gipsspalk krijgen. Hierbij staat de voet in maximale dorsoflectie (tenen naar de neus) en in eversie (buitenkant van de voet is hoger dan de binnenkant van de voet). 

Deze gipsspalk is met zorg aangelegd door de gipsverbandmeesters en is van een plastic materiaal. Een spalk zit alleen aan de achterkant van het been, aan de voorzijde zit geen gips, op deze manier is er ruimte voor eventuele postoperatieve zwelling. Een gipsspalk kan niet belast worden. U moet dus kunnen lopen met krukken en mag de voet dus niet belasten. Verder dient de voet zo veel mogelijk hoog gehouden te worden: enkel hoger dan de knie en knie hoger dan de heup. Lopen (met krukken) alleen voor de nodige dingen, zeker de eerste dagen.

Na twee weken: 

Afspraak bij ons op de gipskamer voor wondinspectie en gipswissel. Uw gipsspalk wordt verwijderd en een plastic circulair gips wordt aangemeten. Dit plastic gips mag belast worden, zij het dat u er niet op kunt lopen aangezien de voet nog steeds in dorsoflectie en eversie staat. U kunt dan wel steunen op de hak. Ook het mobiliseren kunt u dan uitbreiden, voet hoeft niet meer continu omhoog.

Na zes weken:

Afspraak bij ons op de gipskamer voor verwijderen van het plastic gips, hierna gaat u naar de poli plastische chirurgie en vindt nogmaals een wondinspectie plaats. Verder wordt er een soort steunkous aangemeten, aangezien de voet vaak langdurig vocht vasthoud na de operatie. Indien u de kous niet prettig vindt, zou u kunnen overgaan tot de aanschaf van een compressiekous zoals gebruikt wordt door hardlopers. U kunt deze vinden in de beter sportzaken en/of hardloopwinkels

 

Gedurende de gipsperiode (6 wkn) bent u minder mobiel en schrijven de nederlandse richtlijnen voor dat u tromboseprofylaxe moet krijgen. Dit gebeurd door middel van een dagelijkse injectie met fraxiparine. U kunt dit zelf doen of iemand in uw omgeving. Het is niet moeilijk, mag in een huidplooi van bijv buik, bil of bovenbeen. 

prikinstructie fraxiparine® en fraxodi - Apotheekkennisbankwww.apotheekkennisbank.nl › system › files › free › as...

Hier een instructie filmpje hoe de fraxiparine injectie gegeven kan worden (met dank aan het Rijnstate ziekenhuis):

https://youtu.be/2xqeQR2s0CI

 

 

Zes weken tot drie maanden:

U blijft de steunkous gebruiken en gaat mobiliseren met krukken. Samen met uw fysiotherapeut of revalidatie arts gaat u oefenen om uw voet weer te heffen (zie revalideren na de operatie) . Eventuele littekenmassage om verklevingen te voorkomen en vocht afvloed te verbeteren. Oefen afzet en normaal looppatroon. Dit in het begin drie keer per week, als oefeningen bekend zijn, kan dit afgebouwd worden. Krukken kunnen weg als looppatroon voldoende stabiel is.

Vaak is het zo dat het eerste jaar de beweeglijkheid van de enkel nog steeds verder toe neemt, de zwelling steeds meer afneemt en ook de getransponeerde pees steeds sterker wordt en dus meer gaat heffen.

We spreken van (in onze ogen) een geslaagde operatie als u voet niet meer naar beneden hangt en kan heffen tot een enkelhoek van 90 graden. Dit is in principe een goede situatie voor alle daagse dingen. Wel dient u er rekening mee te houden dat de pees die gebruikt is om de voet weer mee te heffen, minder omhoog en naar beneden kan dan de echte voetheffer (m Tibialis anterior). De maximale uitslag bij heffen en buigen blijft dus minder dan voorheen, echter wel functioneel.

Hopelijk kunnen we in de recente toekomst u meer duidelijkheid geven over de resultaten dmv onderzoek.